Biblioteca Virtual Joaquim Vicent Guimerà

7Dies Actualitat de Vinaròs presenta

«A la vora de la mar»

Un conte que relata els primers temps de la nostra història

“A la vora de la mar” és un conte que relata l’aventura d’una família que a mitjans del segle XIII baixa des de les terres del Comtat d’Urgell per instal·lar-se al petit llogaret de Benalaròs (Vinaròs). La nostra narració ve a ser un comte amb personatges de ficció, però basada en fets reals, i si més no, basada en les dades que de la història i del coneixement que hi ha sobre la procedència dels primers colons que vingueren a les nostres terres, hem anat destriant de la informació que ens ha vingut d’aquesta època. 7dies Actualitat de Vinaròs, amb Castell Impressors, us presenta aquesta narració setmana a setmana, capítol a capítol, adjunta a la nostra revista, amb il·lustracions i vinyetes, magistralment executades per José-Carlos Adell Amela, i amb els textos de Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso. Hem decidit que la nostra edició siga lo més dinàmica i enxisadora possible, i que us interesse i a grade setmana a setmana, per a que pugueu completar aquesta edició. La història que us oferim ens parla dels primers nouvinguts des de les terres del nord, i de la convivència amb aquella gent que no va deixar les seues cases i les seus propietats quan el front cristià, encapçalat per Jaume I, va anant conquerint les terres del que es constituiria com el nou Regne de València. La convivència entre sarraïns, cristians arribats des de les comarques del nord, i els mossàrabs (que no molts encara quedarien sota la administració de la Peníscola andalusí), pot ser va fer que Vinaròs conservés el seu nom en la llengua que el rei fundador del nostre regne, definia com «algaravia». Les cases del nostre poble, els dos «barris» delimitats en la nostra geografia: el barri antic sarraí, que constituïa l’antic llogaret, i el nou barri cristià construït ja sota muralla. Una descripció sobre les dades que es troben de la nostra història, amb les costums, els modes de vida, les festes, les tradicions, explicades des de les possibilitats que ens donen tant les que s’han pogut recollir de les que pervenen de les terres de la Catalunya Occidental, com de les que hi havia a les terres del domini andalusí. Aquelles famílies que baixaven de les muntanyes i reiniciaven la seua vida a la vora de la mar, aprenien a conviure am la nostra mar blava de la Mediterrània, a suportar la freda humitat de l’hivern i també a gaudir del bon temps quan arribava la primavera. En resum: la nostra narració és un conte que vol explicar, de la forma més amena possible, com era la vida de la gent a un poblet, a la vora de la mar, en el temps en que el nostre país començava a tenir una estructura i a constituir-se el que seria el regne de València. Què tingueu una bona lectura!
A la vora de la Mar

Presentació del conte sobre els arrels de Vinaròs:

Imatges de Xavi Flores
La fotografia, tant digital com analògica ens presenta la realitat en la que vivim, plena de colors