Biblioteca Virtual Joaquim Vicent Guimerà

Retrats a la cera blana

Usant una tècnica que els pintor de retrats han arribat a anomenar com a «absolutament heterogènia»m›he dedicat al retrat en el món de la pintura. i ho he fet conscient que aquest és el estil, la tècnica i els objectius amb l´anàlisi del treball que he vulgut aconseguir. Us presento en aquesta pàgina una sèrie de retrats, dels que els primers pot considerar-se que han estat acabat, i els altres són senzíllament anàlisis dels rostres i de les - personalitat que vaig decidir representar.
Els retrats que no estan signats. són els que es pot considerar que no han estat acabats, Això significa que el camí per a la seua finalització ha estat tructat, d´una o altra forma, i que s´ha iniciat un nou camí amb l´objectiu de completar l´obra pictòrica intentant cercar una expressió més real d›acord amb la persona que s´està retratant.