Biblioteca Virtual Joaquim Vicent Guimerà

Els retrats

Sempre s´ha anat deient que els retrats en l´art, la pintura i la fotografia -igual que en les altres dues especialitats, venen a ser «exposició de les figures en un espai determinat i sempre en actitud estàtica». Durant els anys de treball fotogràfic he anatanalitzant aquesta situació, i he arribat a la conclusió que qualsevol situació pot conformar un retrat, i per això us presento una sèrie d›exemples del que jo considero un retrat fotogràfic. Per a mí, un retrat és una fotografia on la protagonista o e3l protagonistes, inclòs encara si hi ha més d´un protagonista. mostren a la seua expressió o en la seua activitat, una espontaneitat i una comunicació entre la persona i la càmera, com és el cas en aquest exemples. El món de la fotografia, en els darrers temps, ha fet un canvi molt sobtat, perquè molt gent està fent us del teléfon mòbil per a fer les seues fotografies personals i penjar-les a les xarzes. Això fa que -per una banda-, els telèfons mòbils milloren constantment la seua qualitat fotogràfica, i per altra banda, sustituèixin automàticament allò que la imaginació dels fotògrafs -amb les seues càmeres-, anaven afegint a la creativitat de les seue fotofrafies i els seus retrats.
Tres retrats en acció: en el primer l›espontaneitat de dues triatletes. El els dos casos següents: dos triatletes en acció. amb l´efecte de baixa velocitat.
Més exemples, on podiem parlar de retrats familiars, i retratsples d›expressivitat
Un jove pilot retratat en la seua activitat. Exemples ben espontanis
Si vols ampliar informació sobre retrats i sobre fotografia aplicada a la pintura de retrats, entra en aquest enllaç
La fotografia, tant digital com analògica ens presenta la realitat en la que vivim, plena de colors