Macro-fotografia

La macro-fotografia és una de les esències de la fotografia. Sempre m´ha interessat fotografiar la realitat viva que ens envolta i per això, he capturat els colors i els detalls dels ser vius: vegetals i insectes de la nostra comarca del Maestrat. Una de les coses que més em sobta, és que quan -després de sessions de treball que poden arribar a ser molt perllongasdes -degut a que hi ha que fer moltes proves fins a trobar els resultats-, la realitat que captura la càmera poc té a veure amb lo que els nostres ulls ens mostren. La macro-fotografia multiplica detalls i ens obre a la nostra mirada la màgia de la natura.
La rosada del matí, a la tardor. La fotografia obre els nostres ulls a la natura
Flors al Maestrat: hi ha moltes i molt interessants de capurar
Els nostres insectes: la magia dels ser vius capturats al detall
Biblioteca Virtual Joaquim Vicent Guimerà

Més imatges de macro

Fotografies de natura, on s´ha usat objectius especials de macro-fotografia

La galeria dels parots

Macro-fotografies on veureu detalls de libèl·lules (anomenades popularment com a «parots»