Biblioteca Virtual Joaquim Vicent Guimerà

Fotografia d´Estudi

Fer Fotografia d´Estudi sempre té les seues compensacions, i més si les persones que acudeixen a l›estudi fotogràfic a fer el paper de «models» estan realment interessades en que les fotos surtin bé. Però és la manera de fer de les o dels fotografiats el que fa què els resultats siguen bons. Expressivitat, naturalitat davant de la càmera, espontaneitat i absència del que podiem dir «posar» fa que els resultats siguin òptims. Us presento unes poques imatges de les moltes que he anat fet amb els focus de llum d´estudi, i que combinaré amdbun altre apartat que té el nom específic de «retrats».
Els retrats són en principi el motiu principal pel que es va iniciar la fotografia d´estudi, encara que és la fotografia comercial i de moda, així com el foto-art en que han eixamplat el camí d›aquesta faceta de la captura d´imatges. Uns presento, a mode d´esxemples, una sèrie de fotografies treballades en estudi.
La fotografia infantil és molt agraída sempre i quan hi hagi paciència i recursos d´imaginació per aconseguir que els petits protagonistes tinguin interés i es centren en el que els estem proposant.
Moltes vegades, la fotografia d´estudi -posteriorment editada, pot aconseguir uns resultats que van més enllà de l´objectiu que ens haviem proposat. És el cas de la protagonista d´aquesta fotografia, convertida en una veritable «vampy»
En aquesta fotografia, el roig sobre fons negre i la llum més directa fa que la composició sigui tridimensional; donant força i expressivitat a una imatge carregada de simpatia i sensibilitat
Tres exemples més de fotografia d´estudi, que ens donen la posibilitat de crear tres quadres on els personatges inter-actuen amb l´espectador, i a la vegada creen composicions estructurades a mode de pintures, que són retrats
Més exemples de fotografies seriades, amb personatges infantils