Biblioteca Virtual Joaquim Vicent Guimerà

Fotografies

del Carnaval

Des de Fotogrames sempre he tingut determinat interés per aproximar-me al Carnaval de Vinaròs i capturar amb imatges el color, l´espèrit, la vida, i l´espressió d´aquesta festa que ha anat sortint de l´ànima dels vinarossencs. Tenint a disposició una càmera digital, vaig veure fins a quin punt, aquest element -que fa una vintena d´anys era un instrument absolutament innovador-, i em donava la possibilitat de captura el color de les disfresses i de les expressions de qui desfilava pels carrers de la nostra ciutat. Vaig ser el primer en aprofitar-me de la llum dels focus que les televisons locals instal·laven als carrers per retrasmetre les desfilades, i ho vaig fer a pesar de que molts fotògrafs em deien que això era tirar les imatges… Després, van ser molts els que em van donar la raó, perquè el meu carnaval sempre ha estat ple d´imatges amb expressions naturals, sense la gesticulació artificial de la gent davant dels flashos de les càmeres. He fet més de sis-centes mil fotografies del Carnaval de Vinaròs, que és la més gran col·lecció que s´ha arribat a fer d´aquest esdeveniment popular. He de dir que poques han estat les comissions del carnaval de la nostra ciutat que han agraït veritablement aquest gest, i per això estic una mica decepcionat amb aquest fet, però -a pesar que la meua motivació ha minvat-, tinc encara un determinat interés per experimentar i cercar nous sistemes i noves imatges de la festa, per aconseguir encara més expressivitat i dinamisme als retrats humans del carnaval.
Unes poques imtges del Carnaval de Vinaròs. Color, expressivitat. llums naturals. La càmera digital, amb la llum dels focus (no del flash) aconsegueix capturar la realitat d´una manera ben viva i patent
Cadascuna de les imatges és un retrat ben viu de la persona, que es converteix en un personatge d´una gala de colors i de llums, on la disfressa el fa tornar-se una princesa o un príncep de la desfilada
La bellesa de l´expressió humana es combina amb la gesticulació i la gran quantitat d›emocions que fa del carnaval una festa autèntica que les càmeres poden arribar a captar, si t´endinses en aquest món de fantasies
Són unes poques imatges del Carnaval de Vinaròs, però són representatives d´un mode de capturar la llum fent de la realitat: color i expressivitat

Les reines del Carnaval

Fotografies de les reines del Carnaval de Vinaròs