Biblioteca Virtual Joaquim Vicent Guimerà
Estudis sobre arquitectura

Ermitori del Puig

de Vinaròs

Una de les primeres experiències d`estudi i interpretació de l`arquitectura a la ciutat de Vinaròs, publicat al any 1979 sota l´autoria del Grup de Treball 79. La publicació es va fer en format «multicopista», amb textos, fotografies i imatges que donaven a conèixer no només la història de l`Ermitori, sinó del seu entorn, amb una interpretació històrica com a centre de culte des de temps immemorials. Pot dir-se que aquesta edició va obrir el camí, a la nostra comarca, per inicar l› estudi de l´arquitectura , ja més enllà del treball d›arxiu, amb imatges i fotografies descriptives i l›analització de l´art a estudiar.

Arxiprestal de

L`Assumpció de Vinaròs

Publicat al any 1979 sota làutoria del Grup de Treball 79. Es va muntar a la Impremta Dassoy de Sant Carles de la Ràpita, sota l`edició del Grup d´Art 79, amb dipòsit legal T-169-79. Textos de Joaquim- Vicent Guimerà, Fotografia de Xavier Marmanya i Joaquim-Vicent Guimerà, Composició i Muntatge de Antoni Lluch, i la Col·laboració de Cristòfor Aguado. Equip de Treball: Ana Isabel Beltran, Mª. Teresa Folch, Diego Garcia, Francisco Ramallo, Mª. Dolores Miralles, Francisco Velilla i Sebastià Forner. En aquesta publicació és fa una descripció exhaustiva del monument segons els paràmetres dels estudis arquitectònics de finals del segle XX, que és a la vegada esglèsia i castell de Vinaròs. Aquest estudi va servir com a una de les bases de treball per a la petició i després obtenció de l`Arxiprestal de Vinaròs com a Monument Històric-Artístic de caràcter nacional. Aquest estudi està actualment en vies se revisió, per oferir una visió actualitzada del treball, amb noves imatges, mapes i fotografies.

Detalls i més opcions literàries:

Articles d´opinió Arquitectura Els llibrets informatius