Amb més de 10.000 hores en cursos de formació  aplicats al disseny, CAD, pàgina web, maquetació, retoc d’imatge i ofimàtica. Temàtica dels cursos: Retoc d’imatge: Photoshop (fins a la darrera  versió), Photopaint, Photoimpac, DCE Enhanced,  Painter, Paint Shop Pro. Més de 70 cursos  impartits. Disseny vectorial: Freehand, Xara, CorelDraw  (fins a la darrera versió), Illustrator. Més de 60  cursos impartits. Maquetació: Corel Ventura, CorelDraw (fins a la  darrera versió), Pagemaker, Indesign (fins a la  darrera versió). Més de 30 cursos impartits. CAD: AutoCad (fins a la darrera versió). Més de 30 cursos impartits. Creació web: Flash (fins a la darrera versió),  Dreamweaver (fins a la darrera versió), Magix  Webdesigner (fins a la darrera versió), Frontpage.  Més de 10 cursos impartits. Espai web: Amb diverses aplicacions  per a la  creació de galeries d’imatges, seguretat de la  xarxa, FTP, etc... Més de 10 cursos impartits. Ofimàtica: Office de Microsoft (fins a la darrera  versió) i Open Office (fins a la darrera versió). Més  de 80 cursos impartits. Curs d’especialització: Fotografia digital i  Photoshop. L’aprenentatge de la fotografia digital  aplicada als àmbits de la fotografia d’estudi, macro- fotografia, fotografia d’objectes, paisatge, natura,  arquitectura, retrat, etc... Amb més de 100  pràctiques destinades a optimitzar la fotografia  digital per mitja de Photoshop.  Un apartat molt  interessant d’aquest curs és la preparació de les  fotografies per a la seua publicació a la web. Centres de Formació on s’han impartit cursos:  Acadèmia Vinfor de Vinaròs, Institut de Formació i Inserció Professional de  Benicarló, Cambra de Comerç de Castelló, Centre Informàtica i Empresa de  Castelló, Escuela Superior Universitària E.I.S. de Castelló,  Centre de Formació  R.A.G. de Castelló, Escuela Azahar de Castelló, Institut de Formació i Inserció  Professional de Castelló, Centre “Doceo Formación” de Castelló, Centre d’Estudis “Infoydioma” de Castelló, Centre de Noves Tecnologies i Formació del Professorat de Castelló (CEFIRE), Aula Informática de CEFIRE-Vinaròs, Laboratori de disseny de Gres de Nules - Keraben