Triatló València-Pinedo 2011

 

La Triatló de València-Pinedo d'aquest any ha tingut com a protagonista la mar, i les seues ones que oferiren a la vegada espectacle y perill.

La nostra web estigué allí per oferir-vos el nostre document gràfic que anirem oferint de mica en mica. Les imatges que us oferim aquesta vegada són obra de Sergi Fatsini, Mateu Beltran i Joaquim Vt. Guimerà.

Esperem que gaudiu del nostre treball.


Primera part

 

Segona part

 

Tercera part

 

Quarta part

 

Cinquena part

 

Sisena part

 

Setena part

 

Vuitena part

Novena part

Desena part

 

Onzena part

 

Dotzena part

Tretzena  part

 

Catorzena part

Quinzena part

Setzena part

Disetena part

 

Divuitena part

Dinovena part

 


Tots els drets reservats. Copyright www.fotogrames.cat - 2011