Duatló Escolar de Catarroja 2010

 

Una vegada més, la duatló escolar de Catarroja fou un referent en quan a participació, ja que va ser la més nombrosa de la temporada. FOTOGRAMES.CAT us ofereix el nostre document gràfic, on hi veureu a tots i cadascun dels participants, des del moment de la preparació de la competició fins a l'arribada.

Esperem que gaudiu d'aquestes imatges.

Aquestes imatges les podeu aconseguir en paper fotogràfic a mida de 15x10 cm. o bé a mida de pòster (fins a 40x30 cm.). Us podeu posar en contacte amb FOTOGRAMES.CAT enviant un correu des d'aquest email. Si ens encomaneu imatges, ens ajudareu al manteniment d'aquesta web que sempre està oberta a tots vosaltres. Us recordem que d'aquesta manera ens ajudarem al pagament del manteniment de la nostra web.


Primera part

 

Segona part

Tercera part

 

Quarta part

 

Cinquena part

 

Sisena part

Setena part

Vuitena part

Novena part

 

Desena part

Onzena part

Dotzena part

Tretzena part

 

Catorzena part

 

Quinzena part

Setzena part

Dissetena part

 

Divuitena part

Dinovena part

Vintena part

Vint-i-una part

 

Vint-i-dos part

 

Vint-i-tres part

 


Tots els drets reservats. Copyright www.fotogrames.cat - 2010